RElacje inwestorskie

Opis działalności Spółki

Atomic Jelly S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo. Celem Spółki jest produkowanie i wydawanie innowacyjnych oraz oryginalnych gier komputerowych. Strategia studia zakłada wydawanie 1-2 średniobudżetowych gier rocznie, z czego produkcja przynajmniej 1 gry będzie samodzielna. Jednocześnie studio chce także poszerzać paletę platform gier z PC do konsol takich jak Nintendo Switch, PlayStation oraz Xbox.

Emitent jest producentem następujących tytułów: 303 Squadron: Battle of Britain oraz Project Remedium.

Działalność wydawnicza Spółki rozpoczęła w 2019 roku, podczas gdy studio nabyło rawa do gry Space Mechanic Simulator, przy czym działalność ta jest ograniczona do wydawania gier, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Spółce.

Gry Atomic Jelly S.A. są sprzedawane na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam, która jest jednym z największych dystrybutorów gier na świecie, czy też GOG, Humble Store, Fanatical oraz w modelu dystrybucji fizycznej, poprzez tzw. „sprzedaż pudełkową” w popularnych sklepach.

Celem rozwijania kompetencji i budowy niezbędnych relacji z uczestnikami rynku, Spółka współpracuje ściśle z poznańską uczelnią wyższą Collegium Da Vinci. Prezes Zarządu Spółki wykłada na wspomnianej uczelni przedmioty związane z projektowaniem gier.

Spółka prowadzi kompleksowe działania marketingowe i jest obecna na największych imprezach branżowych, tj.: Gamescom, Poznań Game Arena, Steam Festiwal oraz Pixel Heaven.

Atomic Jelly S.A. aktywnie prowadzi także forum gier oraz jest widoczne na swoich kanałach społecznościowych.