RElacje inwestorskie

Opis działalności Spółki

Atomic Jelly S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo. Celem Spółki jest produkowanie i wydawanie innowacyjnych oraz oryginalnych gier na komputery, a w przyszłości także tworzenie i wydawanie tzw. portów istniejących oraz przyszłych gier na popularne platformy konsolowe, takie jak PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch.

Emitent jest producentem takich gier jak: 303 Squadron: Battle of Britain i Project Remedium. Natomiast działalność w charakterze wydawcy Spółka rozpoczęła w roku 2019, nabywając prawa do gry Space Mechanic Simulator, przy czym działalność ta jest ograniczona do wydawania gier do których autorskie prawa majątkowe przysługują Spółce.

Gry Atomic Jelly S.A. są sprzedawane na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam, która jest jednym z największych dystrybutorów gier na świecie, czy też GOG, Humble Store, Fanatical oraz w modelu dystrybucji fizycznej, poprzez tzw. „sprzedaż pudełkową” w popularnych sklepach.

Celem rozwijania kompetencji i budowania niezbędnych relacji z uczestnikami rynku, Spółka współpracuje ściśle z poznańską uczelnią wyższą Collegium Da Vinci. Prezes Zarządu Spółki wykłada na tej uczelni przedmioty związane z projektowaniem gier. Spółka prowadzi także kompleksowe działania marketingowe i jest obecna na największych imprezach branżowych takich jak: Gamescom,  Poznań Game Arena oraz Pixel Heaven. Atomic Jelly S.A. aktywnie prowadzi forum gier oraz kanały społecznościowe, a jego przedstawiciele udzielają licznych wywiadów, a także publikują recenzje na portalach tematycznych oraz artykuły w prasie branżowej.