RElacje inwestorskie

Raporty ESPI

Przydzielenie dostępu do systemu ESPI – komunikat spółki ATOMIC JELLY SPÓŁKA AKCYJNA (atomic-jelly-spolka-akcyjna) – komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
 
 
            
 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
            
 


  Raport bieżący nr1/2021   
            
 Data sporządzenia:         
          
 Skrócona nazwa emitenta       
 ATOMIC JELLY S.A. 
           
 Temat          
 Przydzielenie dostępu do systemu ESPI 
 Podstawa prawna       
 Inne uregulowania 
            
 Treść raportu:         
 Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako Spółka , Emitent ) informuje, iż Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) przydzieliła Spółce dostęp do systemu ESPI. W związku z powyższym od dnia 04.02.2021 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI. 
           
 Załączniki          
 PlikOpis 
    
            
      
  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2021-02-04Bartosz RakowskiPrezes Zarządu