RElacje inwestorskie

Raporty ESPI

 

 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
    Raport bieżący nr6/2021   
 Data sporządzenia:2021-07-21        
 Skrócona nazwa emitenta       
 ATOMIC JELLY S.A. 
 Temat          
 Zwrot podatku od towarów i usług _VAT_ 
 Podstawa prawna       
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
 Treść raportu:         
 Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu od Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na rachunek bankowy Spółki należnego zwrotu kwoty podatku od towarów i usług _VAT_ w wysokości 249.991,00 zł, o który Spółka wniosła w II kwartale 2021 roku.
 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
    Raport bieżący nr5/2021   
 Data sporządzenia:2021-07-01        
 Skrócona nazwa emitenta       
 ATOMIC JELLY S.A. 
 Temat          
 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 30.06.2021 roku 
 Podstawa prawna       
 Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % 
 Treść raportu:         
 Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30.06.2021 roku:

1/ PlayWay S.A. – liczba akcji oraz głosów z akcji – 1 060 632 – udział w głosach na WZ – 86,54% – udział w ogólnej liczbie głosów – 41,07%
2/ Rakowski Bartosz – liczba akcji oraz głosów z akcji – 165 000 – udział w głosach na WZ – 13,46% – udział w ogólnej liczbie głosów – 6,39%
 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
    Raport bieżący nr4/2021   
 Data sporządzenia:2021-06-02        
 Skrócona nazwa emitenta       
 ATOMIC JELLY S.A. 
 Temat          
 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2021 roku 
 Podstawa prawna       
 Inne uregulowania 
 Treść raportu:         
 Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30.06.2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Rak & Łabuszewska, przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie _00-659_.

Prezentacja nowej preprodukcji Emitenta na Steam – komunikat spółki ATOMIC JELLY SPÓŁKA AKCYJNA (atomjelly) – komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

 
 
            
 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
            
    Raport bieżący nr3/2021   
            
 Data sporządzenia:2021-04-06        
          
 Skrócona nazwa emitenta       
 ATOMIC JELLY S.A. 
           
 Temat          
 Prezentacja nowej preprodukcji Emitenta na Steam 
 Podstawa prawna       
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
            
 Treść raportu:         
 

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka , Emitent ), niniejszym informuje, że w dniu 10.04.2021 roku nastąpi prezentacja zwiastuna nowej preprodukcji Emitenta pt. Rally Mechanic Simulator na platformie Steam w wersji na komputery osobiste (PC).

Rally Mechanic Simulator to symulator pozwalający użytkownikowi wcielić się w rolę mechanika rajdowego. Gracz będzie miał realny wpływ na finalny kształt przebiegu rajdu samochodowego poprzez odpowiednią konfigurację i serwis maszyn. Rozbudowana mechanika gry zbliżona w swojej materii do Truck Mechanic Simulator powinna wpłynąć w przyszłości na atrakcyjność produkcji wśród fanów dotychczasowych symulatorów Emitenta.

Prezentacja trailera preprodukcji na platformie Steam ma na celu wstępne zbadanie popytu (zainteresowania) ze strony graczy. Po analizie wyników podjęta zostanie decyzja o produkcji gry. Emitent wskazuje, że budżet gry oraz planowany termin premiery będą zależne od wyników badania zainteresowania wskazanym tytułem ze strony graczy.

 
           
 Załączniki          
 PlikOpis 
    
            
      
  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2021-04-06Bartosz RakowskiPrezes Zarządu
      
   
      
    

Zawarcie umowy na portowanie gry 303 Squadron: Battle of Britain – komunikat spółki ATOMIC JELLY SPÓŁKA AKCYJNA (atomjelly) – komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

 
 
                       
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
                       
 


    Raport bieżący nr 1 / 2021      
                       
  Data sporządzenia: 2021-03-01                
                   
  Skrócona nazwa emitenta              
  ATOMIC JELLY S.A.  
                     
  Temat                    
  Zawarcie umowy na portowanie gry 303 Squadron: Battle of Britain  
  Podstawa prawna              
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  
                       
  Treść raportu:                  
 

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka , Emitent ) informuje, że w dniu 01.03.2021 r. Spółka zawarła umowę z Codebearz Jacek Głąbica Piotr Knetka s.c. (“Wykonawca”) na wykonanie portu gry 303 Squadron: Battle of Britain na platformę Nintendo Switch.

Port gry zostanie w całości sfinansowany i zrealizowany przez Wykonawcę przy współpracy z Emitentem.

Emitent będzie wydawcą portu, a Strony ustaliły, że zysk z gry zostanie podzielony po 50%. Port gry zostanie wykonany w terminie 6 miesięcy od zawarcia wskazanej umowy. Całość autorskich praw majątkowych przejdzie na Spółkę z chwilą odbioru portu.

Niezależnie od wykonania portu Emitent przygotuje go do procesu certyfikacji przez Nintendo.

W ocenie Emitenta wydanie gry 303 Squadron: Battle of Britain w wersji na platformę Nintendo Switch może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

 
                     
  Załączniki                    
  Plik Opis  
           
  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2021-03-01 Bartosz Rakowski Prezes Zarządu
           
     
           
       

Przydzielenie dostępu do systemu ESPI – komunikat spółki ATOMIC JELLY SPÓŁKA AKCYJNA (atomic-jelly-spolka-akcyjna) – komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
 
 
            
 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
            
 


  Raport bieżący nr1/2021   
            
 Data sporządzenia:         
          
 Skrócona nazwa emitenta       
 ATOMIC JELLY S.A. 
           
 Temat          
 Przydzielenie dostępu do systemu ESPI 
 Podstawa prawna       
 Inne uregulowania 
            
 Treść raportu:         
 Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako Spółka , Emitent ) informuje, iż Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) przydzieliła Spółce dostęp do systemu ESPI. W związku z powyższym od dnia 04.02.2021 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI. 
           
 Załączniki          
 PlikOpis 
    
            
      
  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2021-02-04Bartosz RakowskiPrezes Zarządu