RElacje inwestorskie

Raporty ESPI

Raport bieżący z plikiem 5/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu /Emitent/ na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych /Ustawa o ofercie/ informuje o otrzymaniu w dniu 3.08.2022 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od akcjonariusza PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie.

PDF

Raport bieżący z plikiem 4/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30.06.2022 roku:

1/ PlayWay S.A. – liczba akcji oraz głosów z akcji – 686 232- udział w głosach na WZ – 80,62% – udział w ogólnej liczbie głosów – 23,15%

2/ Rakowski Bartosz – liczba akcji oraz głosów z akcji – 165 000 – udział w głosach na WZ – 19,38% – udział w ogólnej liczbie głosów – 5,57%

 

Raport bieżący z plikiem 3/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (“Ustawa o ofercie”) informuje o otrzymaniu w dniu 13.06.2022 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od akcjonariusza PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

PDF

Raport bieżący z plikiem 2/2022

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Spółka”), niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 29.06.2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Agnieszka Łabuszewska _ Karolina Rak-Wrońska s.c. przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie (00-659).

ATJ_-_ZWZ_29.06.22_-_projekty_uchwal_3-2
ATJ_-_ZWZ_29.06.22_-_ogloszenie_1-1
ATJ_-_ZWZ_29.06.22_-_formularz_pelnomocnictwa-2-1

Raport bieżący z plikiem 1/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) informuje o ustaleniu daty premiery darmowego prologu gry “Truck Mechanic: Dangerous Paths” na dzień 02.06.2022 roku.

Prolog stanowi wstęp do historii zawrtej w grze i pozwala graczom zapoznać się z główną linią fabularną.

Publikacja prologu ma również wpłynąć na zwiększenie roapoznawalności samego tytułu wśród szerszej grupy odbiorców.

Raport bieżący z plikiem 9/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (“Ustawa o ofercie”) informuje o otrzymaniu w dniu 27.12.2021 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od akcjonariusza PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie.

PDF

Raport bieżący z plikiem 8/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 03.12.2021 roku:

1/ PlayWay S.A. – liczba akcji oraz głosów z akcji – 1 060 632 – udział w głosach na WZ – 86,54% – udział w ogólnej liczbie głosów – 41,07%

2/ Rakowski Bartosz – liczba akcji oraz głosów z akcji – 165 000 – udział w głosach na WZ – 13,46% – udział w ogólnej liczbie głosów – 6,39%

Raport bieżący z plikiem 7/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Spółka”), niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 03.12.2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:15 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Agnieszka Łabuszewska & Karolina Rak-Wrońska s.c. przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie (00-659).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ATJ – NWZ 03.12.21 – projekt uchwał
ATJ – NWZ 03.12.21 – ogłoszenie
ATJ – NWZ 03.12.21 – liczba akcji i głosów
ATJ – NWZ 03.12.21 – formularz pełnomocnictwa

Raport bieżący z plikiem 6/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu od Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na rachunek bankowy Spółki należnego zwrotu kwoty podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 249.991,00 zł, o który Spółka wniosła w II kwartale 2021 roku.

aport bieżący z plikiem 5/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30.06.2021 roku:

1/ PlayWay S.A. – liczba akcji oraz głosów z akcji – 1 060 632 – udział w głosach na WZ – 86,54% – udział w ogólnej liczbie głosów – 41,07%

2/ Rakowski Bartosz – liczba akcji oraz głosów z akcji – 165 000 – udział w głosach na WZ – 13,46% – udział w ogólnej liczbie głosów – 6,39%

Raport bieżący z plikiem 4/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30.06.2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Rak & Łabuszewska, przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie (00-659).

ATJ_-_ZWZ_30.06.21_-_projekty_uchwal-2
ATJ_-_ZWZ_30.06.21_-_ogloszenie-1
ATJ_-_ZWZ_30.06.21_-_formularz_pelnomocnictwa-0

Raport bieżący z plikiem 3/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Spółka”, “Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 10.04.2021 roku nastąpi prezentacja zwiastuna nowej preprodukcji Emitenta pt. “Rally Mechanic Simulator” na platformie Steam w wersji na komputery osobiste (PC).

Rally Mechanic Simulator to symulator pozwalający użytkownikowi wcielić się w rolę mechanika rajdowego. Gracz będzie miał realny wpływ na finalny kształt przebiegu rajdu samochodowego poprzez odpowiednią konfigurację i serwis maszyn. Rozbudowana mechanika gry zbliżona w swojej materii do “Truck Mechanic Simulator” powinna wpłynąć w przyszłości na atrakcyjność produkcji wśród fanów dotychczasowych symulatorów Emitenta.

Prezentacja trailera preprodukcji na platformie Steam ma na celu wstępne zbadanie popytu (zainteresowania) ze strony graczy. Po analizie wyników podjęta zostanie decyzja o produkcji gry. Emitent wskazuje, że budżet gry oraz planowany termin premiery będą zależne od wyników badania zainteresowania wskazanym tytułem ze strony graczy.

Raport bieżący z plikiem 1/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 01.03.2021 r. Spółka zawarła umowę z Codebearz Jacek Głąbica Piotr Knetka s.c. (“Wykonawca”) na wykonanie portu gry 303 Squadron: Battle of Britain na platformę Nintendo Switch.

Port gry zostanie w całości sfinansowany i zrealizowany przez Wykonawcę przy współpracy z Emitentem.

Emitent będzie wydawcą portu, a Strony ustaliły, że zysk z gry zostanie podzielony po 50%. Port gry zostanie wykonany w terminie 6 miesięcy od zawarcia wskazanej umowy. Całość autorskich praw majątkowych przejdzie na Spółkę z chwilą odbioru portu.

Niezależnie od wykonania portu Emitent przygotuje go do procesu certyfikacji przez Nintendo.

W ocenie Emitenta wydanie gry 303 Squadron: Battle of Britain w wersji na platformę Nintendo Switch może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Raport bieżący z plikiem 1/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako “Spółka”, “Emitent”) informuje, iż Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) przydzieliła Spółce dostęp do systemu ESPI. W związku z powyższym od dnia 04.02.2021 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.