RElacje inwestorskie

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Atomic Jelly S.A. zakłada dalszy rozwój działalności Spółki, skupiając się na produkcji i wydawaniu gier, przy następujących założeniach:

  1. Wydawanie 1-2 średniobudżetowych gier (głównie symulatory) rocznie, z czego produkcja przynajmniej 1 gry rocznie będzie samodzielna;
  2. Rozszerzanie palety platform gier PC-owych do konsol Nintendo Switch, PlayStation oraz Xbox
  3. Stopniowe poszerzanie zespołu Spółki.

Przyjęta strategia będzie realizowana przez spółkę w latach  2020-2022. Spółka posiada niezbędne środki na sfinansowanie realizacji powyższej strategii, przy czym do jej finansowania Atomic Jelly zakłada wykorzystanie nie tylko środków pozyskanych w ramach kampanii crowdfundingowej na platformie FindFunds.pl, ale również środków wypracowanych z bieżącej działalności operacyjnej spółki.

Działalność Atomic Jelly S.A. prowadzona jest według schematu:

  1. Stworzenie preprodukcji gry;
  2. Badanie zainteresowania grą;
  3. Produkcja gry;
  4. Wydanie gry;
  5. Portowanie gry;
  6. Wydanie gry na dodatkowych platformach.

Powyższy schemat pozwala na podejmowanie decyzji o przystąpieniu do produkcji gry po zatwierdzeniu zaprezentowanego trailer’a gry, czy tworzeniu gry w fazie preprodukcji. Ogranicza to znacznie ryzyko Spółki i pozwala skupiać się na tworzeniu tych produkcji, które pozwalają osiągnąć sukces rynkowy. Jednocześnie należy pamiętać, że jest to schemat działania, do którego Spółka dąży, ale który nie musi zostać zastosowany do każdej gry Emitenta. Jeśli jednak Spółka jest przekonana o zasadności przystąpienia do produkcji konkretnej gry, projekt wówczas powstaje bez fazy preprodukcji i badania zainteresowania grą (przykład: Space Mechanic Simulator).